DUYURULAR

MUHAFAZA VE iBRAZ SORUMLULUĞU HAKKINDA ÖNEMLi DUYURU

MUHAFAZA VE iBRAZ SORUMLULUĞU HAKKINDA ÖNEMLi DUYURU

Bilindiği üzere 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğinin “Elektronik Defterin Muhafazası ve ibrazı” bölümünü düzenleyen 4. Maddesinde; e-defter uygulaması kapsamında oluşturulan elektronik defter ve beratların muhafazası ve ibrazı hakkında gerekli açıklamalar yapılmıştır.
ELEKTRONİK DEFTERE GEÇ BAŞVURAN MÜKELLEFLERİN DİKKATİNE!

ELEKTRONİK DEFTERE GEÇ BAŞVURAN MÜKELLEFLERİN DİKKATİNE!

454 Sıra No’lu Vergi Usul Genel Tebliği ile defterlerini 01/01/2016 tarihinden itibaren elektronik ortamda tutma zorunluluğu getirilen mükelleflerimizin bir kısmının e-Defter uygulamasına başvurmadıkları Başkanlığımızca tespit edilmiştir. Yasal süresinden sonra e-Defter uygulamasına başvuran mükelleflerin uygulama başlangıç tarihi, en erken bir sonraki ay olarak seçilmektedir ve bu nedenle önceki dönemlere ait beratları sisteme yükleyememektedirler.