E-Defter Hizmetleri

E-Defter 
 
Vergi Usül Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na göre tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik olarak oluşturulması, saklanması ve ibraz edilmesi için Gelir İdaresi Başkanlığı’nca oluşturulmuş sistemdir. E-Defter sistemine dâhil olabilmek için GİB’e başvurmalı, mali mühür ile zaman damgası alınmalı ve sistemle uyumlu uygulamaya sahip olunmalıdır. 
 
E-Defter Kullanmanın Kazandırdıkları
 
- Noter tasdik derdi yoktur, bu işlemler elektronik ortamda yapılır,
- Yazdırma için gerekli kâğıt, baskı ve diğer muhtelif sarf malzemesi masraflarından tasarruf sağlar, - Kâğıda baskı yapılmadığından fiziksel arşivleme ortamına gerek yoktur, - İş gücünden ve zamandan tasarruf sağlar, - Çevreyi korumaya katkıda bulunur, - Elektronik denetim, paylaşım, uzaktan erişime uygun zemin hazırlar, - İmzalanan defterlerin değişmezliği, güvenliği ve doğrulama ile bütünlük sağlanır.
 
Ofisnet Muhasebe ile birlikte:
 
Netsim Ofisnet Muhasebe ile birlikte Netsim E-Defter Uygulaması kullanıldığında;
GİB ile tam uyumlu çalışarak tüm güncellemeleri mevzuata uygun ve zamanında uygulamayı, Web servis sayesinde GİB E-defter portalına bağlanmaya gerek kalmadan program içinden beratları gönderme imkânını, 
 
Aktarımsız E-Defter Hazırlama: 
 
Ofisnet içindeki fişlerin dışarı aktarılmadan e-defter hazırlanabilmesini, E-defter oluşturulan hareketlerin kayıt değiştirilmezliği ve güvenliği ile veri bütünlüğünü, Yevmiye satır numarası program içerisinden verilerek fiş detayı takip kolaylığını, Birden çok şubeli yerlerde ayrı veya birleşik E-defter oluşturabilmeyi, Şema ve şematron kontrolleri yapılarak veri düzenini sağlar.